TES:t ja lomakkeet

Työehtosopimus eli TES on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat toimialakohtaisia. Täältä löydät myös usein tarvittavat lomakkeet.

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on tärkein jäsenetusi.

Työehtosopimus on liiton alojen työtä määrittelevä perussopimus, jonka ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä. Työehtosopimuksessa sovitaan muun muassa palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne.

 

TES Kemian sektori

Lue lisää

TES Teknologiasektori

Lue lisää

 

TES Erityisalojen sektori

Lue lisää

TES Puutuotesektori

Lue lisää

 


Lomakkeet

Puhelinkorvaushakemus

Tarkoitettu pienten työpaikkojen luottamushenkilöille, jotka käyttävät omaa puhelinta.

Lataa lomake